16 feb


 Vitajte na Web portáli JEWEL SK  

     Vážení priatelia – návštevníci!
     Srdečne vás vítame na stránke hudobnej skupiny JEWEL SK, ktorú sme zriadili, aby sme sa cez ňu s vami podelili o skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas nášho muzikantského účinkovania.

     Čo na nej nájdete a kde?
     Keď si kliknete na položku v menu: "Hlavná stránka", nájdete v nej informatívne články týkajúce sa celého "Web portálu JEWEL SK".

    Keď myškou prejdete na ďalšiu položku v menu: "Vzhľad stránky",  to sa vysunie a uvidíte v ňom 6 podpoložiek: "Červený, Modrý,...   ..... až Žltý", a vy si nimi, podľa vlastnej chuti, môžete prestaviť farbu tohto "Web portálu JEWEL SK".

    V tretej položke menu: "JEWEL SK - hud. skupina" keď na ňu kliknete, otvorí vám stránku a uvidíte v nej modul, v ktorom sa posúvajú články týkajúce sa "hudobnej skupiny JEWEL SK". Stačí si na obrázok niektorého článku, ktorý vás zaujme, kliknúť ľavým tlačidlom myšky a môžete ho začať čítať.    Keď prejdete myškou ponad túto položku "JEWEL SK - hud. skupina", vysunie sa vám z nej menu, a tam uvidíte dve položky: "Informácie" a "O svadbách všeobecne"
    Po kliknutí ľavým tlačidlom myšky na položku: "Informácie" sa vám zobrazia články informatívneho charakteru o "hudobnej skupine JEWEL SK".
    Keď to isté spravíte na položke: "O svadbách všeobecne" tiež sa zobrazia články, v ktorých odovzdávame svoje nadobudnuté skúsenosti z našich svadobných učinkovaní.

JEWEL SK

Odkazy na: facebookový profil hud. skupiny JEWEL SK,
a na jej videá na Youtube

Objednávky na hud. akcie

  •  JEWEL SK - hudobná skupina 
  • Vierka Triznová - Giertlová
  • +421 905 936 833
  • vierka@jewel.sk
  •  Krivánska 28, 974 11 Banská Bystrica